Thursday, March 20, 2014

Polish edition of Laura Moriarty's Louise Brooks novel, The Chaperone

The Polish edition of Laura Moriarty's novel, The Chaperone, has been published by Bukowy Las. In Poland, the book is titled Przyzwoitka. Alas, there is no Louise Brooks cover art. Here is the publisher supplied description:

"Inspirowana życiem gwiazdy filmu niemego Louise Brooks opowieść o dwóch diametralnie różnych kobietach oraz o nowojorskim lecie, które je odmieniło W 1922 r., jeszcze zanim stała się sławną aktorką filmową oraz ikoną swojego pokolenia, piętnastoletnia Louise Brooks wyjeżdża latem z Wichita w stanie Kansas do Nowego Jorku, by pobierać naukę w awangardowej szkole tańca Denishawn. Ku jej wielkiemu niezadowoleniu towarzyszy jej trzydziestosześcioletnia przyzwoitka. Cora Carlisle nie jest ani matką, ani przyjaciółką, a po prostu szacowną sąsiadką, którą rodzice Louise wynajmują przez wzgląd na przyzwoitość. Tradycyjna i zacna Cora, która udaje się w tę podróż także z powodów prywatnych, nie zdaje sobie sprawy, na co się zdecydowała. Louise, olśniewająco piękna już w tak młodym wieku i paradująca w słynnej krótkiej fryzurze, znana jest z arogancji, nierespektowania konwenansów oraz z żywej inteligencji. Zanim pociąg zatrzyma się na nowojorskim dworcu Grand Central, Cora nabiera obaw, że pilnowanie Louise będzie co najmniej wyczerpujące, a w najgorszym wypadku wręcz niemożliwe. Ostatecznie jednak te wspólnie spędzone z młodziutką dziewczyną tygodnie okażą się najważniejszym czasem w jej życiu."

Translation: "Inspired by the life of silent film star Louise Brooks, a tale of two radically different women and the New York City summer that changed in 1922, even before she became a famous film actress and icon of his generation, fifteen year old Louise Brooks leaves in summer, from Wichita, Kansas to New York to get enrolled in school by Denishawn dance. To her great disappointment of trzydziestosześcioletnia is accompanied by a chaperone. Cora Carlisle is neither her mother nor her friend, and simply distinguished neighbor, Louise's parents rent for the sake of propriety. The traditional zacna and Cora, who goes on this journey with private reasons, does not realize what you decided. Louise, drop-dead gorgeous already at such a young age and paradująca in the famous short hairstyle, is known for its arrogance, to become sources of conventions and with living intelligence. Before the train stops at New York's Grand Central station, Cora takes on fears that ensure Louise will at least be comprehensive, and at worst impossible. Ultimately, however, these jointly spent with young girl weeks will prove to be the most important time in her life."

And for those keeping track, here is the cover of the 2013 German edition. Laura Moriarty's  novel was translated into German by Britta Evert, and titled Das Schmetterlings mädchen

The publisher's description reads: "New York in den Goldenen Zwanzigern: Eine turbulente Metropole voller Leben, Musik, Abenteuer - ein aufregendes Versprechen. Als die fünfzehnjährige Louise aus dem verschlafenen Kansas dorthin reist, um Tänzerin zu werden, geht für sie ein Traum in Erfüllung. Hals über Kopf stürzt sich das neugierige, unkonventionelle Mädchen in diese berauschende Welt - sehr zum Missfallen ihrer Anstandsdame Cora, einer Frau mit traditionellen Wertvorstellungen. Doch hinter Coras korrekter Fassade verbirgt sich ein trauriges Schicksal, von dem niemand ahnt. Die Reise nach New York ist für sie eine Reise in die Vergangenheit."

Translation: "New York in the Roaring Twenties: A turbulent metropolis full of life, music, adventure - an exciting promise. As a fifteen year old Louise from the sleepy Kansas travels there to be a dancer, she goes for a dream come true. Head over to the curious, unconventional girl falls into this intoxicating world - much to the displeasure of their chaperone Cora, a woman with traditional values​​. But behind Cora's correct facade hides a sad fate from which no one suspects. The trip to New York for them is a journey into the past." 

No comments:

Post a Comment

Related Posts

POPULAR POSTS