Tuesday, March 3, 2009

Femme fatales article in Warsaw

A Polish publication, Dziennik, ran an article today about femme fatales in film. The piece, "Femme fatale wciąż podnieca mężczyzn" or "Femme fatales still exciting men," mentions and pictures Louise Brooks. From what I can tell, it was "inspired" by an article in the British paper, The Independent. Here's whatDziennik said 

Louise Brooks oprócz tego, że wylansowała na długie dziesięciolecia słynną fryzurkę, która ostatnio doczekała się triumfalnego powrotu, była jedną z piękniejszych i bardziej inspirujących kobiet swoich czasów. Co ciekawe, pokonała odwrotną drogę w kierunku kariery niż większość kobiet. Z krainy snów, Hollywood, wyjechała do Europy, gdzie dostała się pod skrzydła Georga’a Wilhelma Pabsta. To u niego zagrała swoje najlepsze role, w "Lulu" i "Puszce Pandory" czy "Dzienniku upadłej dziewczyny", które emanowały erotyzmem pomimo wycięcia z nich bardziej kontrowersyjnych dla ówczesnej publiczności scen.
Which roughly translates into English via my google bar translation button as
 
Louise Brooks in addition to the fact that for many decades, promoted the famous fryzurkę, which has recently doczekała de Triomphe to return, was one of the most beautiful and more inspiring women of their times. Co ciekawe, pokonała odwrotną drogę w kierunku kariery niż większość kobiet.Interestingly, it defeated the opposite way in the direction of their careers than most women. Z krainy snów, Hollywood, wyjechała do Europy, gdzie dostała się pod skrzydła Georga’a Wilhelma Pabsta. From the land of dreams, Hollywood, went to Europe, where he got under the wing Georga'a Wilhelm Pabst.To u niego zagrała swoje najlepsze role, w "Lulu" i "Puszce Pandory" czy "Dzienniku upadłej dziewczyny", które emanowały erotyzmem pomimo wycięcia z nich bardziej kontrowersyjnych dla ówczesnej publiczności scen . It played with him his best role, in "Lulu" and "tin Pandory" and "the fallen girl," which, despite the cut emanowały eroticism of these more controversial scenes for the audience then.
 
For more from the article - including "other beautiful stars of cinema noir," check out the above link.

As an historical footnote, I might mention that Pandora's Box premiered in Warsaw on May 31, 1929. So far, I have been able to uncover a couple of reviews and a few advertisements (one even in a Warsaw Yiddish-language paper) about the Polish premiere. Here are my citations for those two reviews.

anonymous. "Przed Ekranem." Kurjier Warsawski, June 1, 1929.
--- review in Warsaw newspaper
anonymous. "Lulu Puszka Pandory." Kurjer Polski, June 4, 1929.
--- short review in
 Warsaw newspaper

No comments:

Post a Comment

Related Posts

POPULAR POSTS